Oferta

Tutaj jesteś: strona głównaoferta

Porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentów:

 • klasyfikacja dokumentów
 • wydzielenie akt do brakowania,
 • opisywanie i porządkowanie dokumentów,
 • porządkowanie dokumentacji płacowej i osobowej pracowników,
 • porządkowanie dokumentacji technicznej,
 • porządkowanie dokumentacji kategorii A,
 • sporządzenie ewidencji.

Stała obsługa archiwów zakładowych:

 • przejmowanie i ewidencjonowanie dokumentacji,
 • wydzielenie dokumentów do brakowania,
 • opisywanie, porządkowanie dokumentów,
 • udostępnienie akt osobom uprawnionym,
 • dbałość o dobry stan dokumentów.

Przechowywanie dokumentacji aktowej przedsiębiorstw zlikwidowanych:

 • przechowywanie akt i dokumentacji w prywatnym archiwum,
 • dbałość o odpowiedni stan fizyczny dokumentacji aktowej,
 • udostępnienie akt osobom oraz instytucjom uprawnionym,
 • wydawanie zaświadczeń, kserokopii.

Doradztwo dotyczące postępowania z dokumentacją, organizowania archiwum zakładowego (składnicy akt) itp.

Niszczenie dokumentów wybrakowanych:

 • dostarczenie worków o pojemności 160 litrów,
 • niszczenie dokumentów na profesjonalnym sprzęcie niszczącym w IV klasie tajności wg norm DIN 32757,
 • niszczenie dokumentów odbywa się na miejscu u klienta,
 • transport zniszczonych dokumentów do skupów makulatury lub zakładów papierniczych.

Usługi archiwalne prowadzone są zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173 z dalszymi zmianami)
 • Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, (Dz. U. Nr 17, poz. 145)
 • Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Zgodnie z obowiązującymi w jednostce organizacyjnej normatywami kancelaryjnymi.
Bądź z nami w kontakcie

Masz pytania?

archsystem@op.pl

Zadzwoń do nas

+48 605 831 124

Fax

(033) 812 46 65